Handelsbetingelser

Generelle betingelser
Denne webshop drives af Vinbyen.dk. Gennem alle sider og undersider på webshoppen refererer alle 'vi', 'os' osv. til Vinbyen.dk. Når du handler på denne shop, må du først accepetere vores betingelser vedr. returvarer, persondatpolitik og generelle bestemmelser.
Venligst læs nedenstående inden du gennemfører din ordre. Gør du ikke det, men erkender du alligevel at have forstået dem, accepterer du samtidig at Vinbyen.dk har præsenteret dig om en række vigtige informationer. Denne webshop er hosted hos Shopify, designed og opsat af Draper's Choice I/S. Shopify leverer denne platform, som tillader os at sælge varer online.
Du accepterer:
At du er over 18 år og derfor er bemyndiget til at købe alkohol. Du accepterer, at Vinbyen.dk i tilfæde af mistanke om snyd, kan undersøge din alder grundigt.
At vores priser er vejledende, og at vi i forbindelse med restordre m.m. i få tilfælde ikke kan imødekomme din ordre til den tilbudte pris.
At vores priser kan ændres fra dag-til-dag og vi har ingen pligt til at oplyse dig om dette.
At Vinbyen.dk i alle tilfælde tager forbehold for prisfejl og/eller fejlagtig information vedr. produkterne.
At Vinbyen.dk har ret til at annullere ordre, såfremt der er mistanke om f.eks. forfalskning af kredit, fejlagtig leveringsadresse m.m.
Spørgsmål angåenden ovenstående, kontakt os endeligt på vinbyen@vinbyen.dk